Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KONINGINNELAAN VEILIG!

Meerdere bewoners van de Koninginnelaan van café het Puntje tot de Beckeringhstraat vinden dat er te hard en vaak roekeloos wordt gereden. Ook is er in de afgelopen jaren, misschien wel decennia, door meerdere bewoners bij de gemeente Soest aangeklopt om hieraan iets te doen. Meestal werden verzoeken afgewezen om uiteenlopende redenen. Er is sinds het structurele onderhoud van de beginjaren 2000, toen het een 30 km/u zone werd, nooit snelheid gemeten.

voorbeeld

We denken dat als we collectief aangeven dat we snelheidsbeperkende maatregelen willen, we meer kans maken om bij de gemeente gehoor te vinden. De laatste jaren zijn er steeds meer gezinnen met jonge kinderen komen wonen in de Koninginnelaan. Reden te meer om ons hard te maken voor snelheidsbeperkende maatregelen. Kinderen moeten veilig op de stoep kunnen spelen en kunnen fietsen in de Koninginnelaan. Het beoogde doel is dat er verkeersdrempels worden geplaatst, bijvoorbeeld ter hoogte van de huidige wegversmallingen, het kruispunt met de Korteweg en tussen Korteweg en wegversmalling einde Koninginnelaan, net voor de Eikenhorstweg.

De boodschap willen wij graag goed overbrengen. Daarvoor vragen wij uw medewerking.  Het idee is dat de bewoners van het betreffende stuk van de Koninginnelaan, tekst aanleveren met antwoord op een paar vragen:

1.    Wat vindt u van het rijgedrag in de Koninginnelaan? 

2.    Heeft zich naar uw weten al eens een incident voorgedaan dat verband houdt met de hoge snelheid van het verkeer of hufterig rijgedrag in de straat?

3.    Waarover maakt u zich zorgen als men zo hard blijft rijden?

4.    Heeft u in het verleden geprobeerd om actie te ondernemen tegen de hoge snelheid?

5.    Heeft u hiervoor contact gehad met de gemeente, politie of wijkagent?

6.    Welke snelheidsbeperkende maatregelen zou u graag wensen in de Koninginnelaan?

We willen uw tekst, voorzien van uw naam (jullie namen) en huisnummer, opnemen in een document dat we aan de wethouder Verkeer van de gemeente Soest willen overhandigen. Het wordt een verzameling van persoonlijke verhalen van bewoners die aangeven hoe belangrijk zij het vinden dat er actie wordt genomen.

Begin 2021 willen we met de wethouder in gesprek, dus uw input in de komende weken wordt zeer op prijs gesteld.

Ga naar de onderstaande link en vul uw antwoorden op het formulier in. Als u brieven, e-mails, foto’s of video’s hebt die getuigen van initiatieven die u heeft genomen in de afgelopen jaren, dan ontvangen wij deze graag.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Laten we met elkaar proberen om de snelheidsbeperkende maatregelen gerealiseerd te krijgen zodat de Koninginnelaan veiliger wordt voor iedereen.

 

Vriendelijke groeten,

Peter de Jong (149-B)

Martiene Bertrams (145)